1 2 3 4 5

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಲಾಟರಿ: ದಿನಾಂಕ 18/07/2018 ರಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಸರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಲಾಟರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಮೈಸೂರು ಕೆಸರೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ. ಪಟ್ಟಿ


ಮಂಡಳಿಯ ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು

                       1) ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಅನುಮೋದನೆ
                       2) ಕ್ರಯ ಪತ್ರ 
                       3) ಮರುಪಾವತಿ

          
                                        ** ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
         ಸೂಚನೆ : ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೊಗಿಸಿರಿ

 

         *    ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿರಿ - ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಾಗಿ

         *    ಮರುಪಾವತಿ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ - ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ         

     ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ???   ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ    ಆನ್ ಲೈನ್ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಫಿಡೆವಿಟ್  ನಮೂನೆ

     *** ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ??? ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 22273513/323                                      ಅಥವಾ   ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ : helpline@karnatakahousing.com                              ಮುಖ ಪುಟ   ಹಣ ಪಾವತಿ ಸಹಾಯ   ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ   ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು   ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು   ಗೌಪ್ಯ ನೀತಿ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಕ್ಷೆ